Rreth nesh

E-shop-i jonë është destinacioni numër një i modës për femrat e të gjitha moshave. Importojmë rroba të furnizuesve të ndryshem, duke ofruar larmi të madhe dhe duke krijuar kështu, një pikë kyçe referimi për gratë që u pëlqen pamja e jashtme.
Objektivi i SAvenue është që t’u ofrojë klienteve rroba të cilësisë së lartë me theksim në përzgjedhjen e dizenjove dhe të materialeve.
Njëkohësisht, Savenue disponon larminë më të madhe të rrobave nga tendencat më të fundit të modës,me informim të shpeshtë në të gjitha seritë e modës çdo javë.